ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

47

     วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.10 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พรชัย  อินทนู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นำข้าราชการพลเรือน  ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวยะลา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

     วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช”  จังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ นานัปการ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ได้ตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า