แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี ยืนยันเจตนารม สานต่อนโยบายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

55

     วันนี้ ( 21 ต.ค.63,1130 ) ที่บ้านพักจุฬาราชมนตรี ในตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตรีธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการและยืนยันเจตนารม สานต่อนโยบายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวทางสันติวิธี พูดคุยทำความเข้าใจเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ผ่านความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายให้เกิดการพัฒนา อันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และผู้นำศาสนาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

 

     โดยจุฬาราชมนตรี ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจ เข้าถึงปัญหา และเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านการพูดคุย มาสู่การแก้ไขด้วยแนวทางสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง ยึดหลักความถูกต้อง ไม่สร้างความแตกแยก เป็นกลาง สร้างความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่สุด ไม่ตึง และไม่หย่อนเกินไป หากแต่อยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้แม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคงทุกนาย เดินหน้าปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อไป

 

     ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปพบปะนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพูดคุย ขอคำชี้แนะตามแนวทางของผู้นำศาสนา ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านความคิด และจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในพื้นที่ เพื่อนำมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน โดย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน ประชาชนจังหวัดนราธิวาส ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ด้วยความรู้จักรู้ใจรู้มือในการทำงาน เชื่อว่าแม่ทัพภาคที่ 4 สามารถที่จะบูรณาการเดินหน้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ต่อ ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ พร้อมสนับสนุนร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาตามนโยบาย ด้วยความเต็มใจ ซึ่งปัจจุบันภายในสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของชาวบ้าน ทุกเรื่องปัญหาที่เกิดผลกระทบ เป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ช่วยยุติความรุนแรงในพื้นที่”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า