ตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจและสอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ตามด่านตรวจ, จุดตรวจ อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

55

     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 และติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 ข้อ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต่อมา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะ เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล ด่านตรวจสามแยกเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  เป็นด่านตรวจร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กำลังทหาร  ตำรวจ และฝ่ายปกครอง พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลทั้ง 3 ภาคส่วน และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 

     ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินไปยัง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะ ด่านตรวจวัดเขาเข็มทอง ซึ่งเป็นด่านตรวจร่วม 3 ฝ่ายเช่นกัน มอบแนวทางการเฝ้าระวัง การสังเกตุการณ์ และการรักษาความปลอดภัย ให้แก่กำลังในด่านตรวจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ยังได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมด่าน วัดเขาเข็มทอง พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบนโยบาย โดยเฉพาะการเข้มงวดและเน้นย้ำการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวชายแดน และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย และตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า