สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “อาซูรอสัมพันธ์ วัฒนธรรมล้ำค่า แห่งสันติสุข”

39

รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “อาซูรอสัมพันธ์ วัฒนธรรมล้ำค่า แห่งสันติสุข” ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563  เวลา 12.00 – 12.30 น. ช่วงข่าวภาคเที่ยง ทาง ททบ.5

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า