ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบกายอุปกรณ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แก่ประชาชนจังหวัดยะลา พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองโรค covid-19 ให้แก่กำลังพล

51

     เมื่อ 24 กันยายน 2563  เวลา 08.00 น. ที่ จุดชมวิวทะเลหมอกสกายวอล์คอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์รถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 5 คัน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  สำหรับใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีความพิการทางด้านความเคลื่อนไหวที่มาเที่ยวชม  ณ  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมติดตั้งเครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยมี นายอารี  หนูชูสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ ทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

     จากนั้น พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 230 บ้านตือระ หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมอบกายอุปกรณ์รถเข็น ให้แก่ นายวาเตะ  บือแน ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 224/1 บ้านควนนางา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้มอบกายอุปกรณ์รถเข็นสำหรับผู้พิการ ให้แก่ นางสาวซูลียะห์ หะ ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างมีคุณค่า พร้อมแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการอีกด้วย

     และใน เวลา 11.00 น. คณะได้เดินทางต่อไปยัง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะพูดคุยกับกำลังพล ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 พร้อมตรวจคัดกรองเชื้อโรค covid-19 และไข้มาลาเรีย ให้แก่กำลังพล โดยได้รับการสนัสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโรคแก่กำลังพล โดยจากการตรวจคัดกรองครั้งนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ในการนี้ พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการตรวจคัดกรองเชื้อโรคในครั้งนี้ มีความละเอียด รอบคอบและแม่นยำ โดยขอให้กำลังพลทุกนาย อย่าประมาท การ์ดอย่าตก หมั่นล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอก 2 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า