เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ แก่ผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

39

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวกลือซง แยนา อายุ 70 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และ นางมารีแย  แอโบะ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมอบรถเข็น (รถวีลแชร์) และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดบ้านทั้ง 2 ราย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต และต้องการกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมี กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     ทั้งนี้ ผู้ป่วยสองครอบครัวต่างรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ทางศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้การช่วยเหลือ และไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า