ทหารพราน 42 ร่วมบุญ ส่งตายาย “วันสารทเดือนสิบ” สืบสานประเพณีท้องถิ่นภาคใต้

189

     วันนี้ ( 17 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. )  ที่วัดควนใน หมู่ที่ 3 บ้านพิกุล ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ ร่วมทำบุญ เนื่องใน “ประเพณีสารทเดือนสิบ” เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับบรรพชน (ตา-ยาย) ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการสืบสานประเพณีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่

     สำหรับประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญของชาวภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เรียกว่าเป็นวันบุญแรก หรือวันรับตายาย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2563 และในบุญหลัง หรือ วันส่งตายาย ซึ่งเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 จะตรงกับวันที่ 17 กันยายน 2563

สารทเดือนสิบ

ร่วมกับประชาชนไทยพุทธในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า