กำลังใจ… มีไว้ให้ น้ำใจ… มีไว้แบ่งปัน  ทหารพราน 43 พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน สร้างกำลังใจให้กันและกัน

14

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 จัดชุดปฏิบัติการพลเรือน ลงพื้นที่บ้านเกาะตา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน เป็นการดูแล ประชาชนในพื้นที่ สอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างรู้สึกพึงพอใจและก่อให้เกิดความตื้นตันใจต่อการพบปะประชาชนในครั้งนี้

     สำหรับการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนตรงตามความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า