เกศา สานใจ พี่ทหารพรานออกตัดผมให้กับน้องนักเรียน

22

     ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4205 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาวัง หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับครู และนักเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่และตรวจความเรียบร้อย เพื่อทำให้พื้นที่สถานศึกษามีความปลอดภัย พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อให้ได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

     นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ยังได้นำช่างตัดผมของหน่วย ออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียน “ตามโครงการเกศาสานใจ ต้านภัยโควิด” เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ซึ่งสร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับคณะครู และนักเรียน ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เกศาสานใจ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า