ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลน้องคนเล็กเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

18

       พันโท จตุพล  ศรีเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 404/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของพลทหารดีเด่น  วงศ์งาม ทหารใหม่ ผลัด 1/63 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องมีฐานะยากจน มารดาก็อยู่เพียงลำพังเเละสภาพบ้านก็ไม่ค่อยเเข็งเเรง ไม่มีห้องน้ำ หน่วยจะได้ดำเนินการสอบถามความเป็นอยู่เเละการใช้ชีวิตประจำวัน

        หลังจากการพูดคุย หน่วยได้มอบเครื่องอุปโภค ข้าวสาร จำนวน 1 กระสอบ เเละเงินช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวน้องทหารใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับน้องคนเล็กของหน่วยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งร่างกายและจิตใจ

         สำหรับการติดตามดูแลครอบครัวของกำลังพลในพื้นที่เป็นกิจกรรมหนึ่งของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ให้ได้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น อันจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงานไร้กังวล และมีกำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “กองทัพบกไม่ทอดทิ้งกัน”

กองพันทหารราบที่3  กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า