ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อสิ่งอุปกณ์สิ่งอุปกณ์สำหรับจัดเตรียมห้องสรง และห้องพระพี่เลี้ยงหญิง-ชาย เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (104,021.00)

100

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.