ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเดินทางตรวจสอบและวางระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยในพื้นที่ จชต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (204,100.00)

41

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.