ทหารพราน 42 ไม่ทิ้งกัน บรรเทาความเดือนร้อนกำลังพลที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ที่สทิงพระ

41

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่บ้านเลขที่ 85/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ฝ่ายกำลังพล เดินทางไปเยี่ยมบ้าน อาสาสมัครทหารพราน วิชัย  แซ่เฮ้า กำลังพลของหน่วย สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 4209 ซึ่งถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

     ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ยังได้มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัว และวางแผนในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับกำลังพล โดยใช้กำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ เข้าดำเนินการรื้อถอน/สร้างใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลและครอบครัวต่อไป

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวทหารพราน42

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า