คณะผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มอบเงินช่วยเหลือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

58

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.15 น. ที่ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา นำโดย พลตรี ดร.วีระ  พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา/ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะ เดินทางมามอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลยะลาเพื่อเป็นค่าปรับปรุงคลินิกฉุกเฉิน ARI หรือห้องตรวจสอบระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1,396,221.59 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องช่วยหายใจควบคุมความดัน EKG จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 750,000 บาท แก่โรงพยาบาลยะลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมี นายแพทย์ บรรยง  เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย พลเอก สมพล  ปานกุล ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, คณะแพทย์, พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลยะลา ร่วมให้การต้อนรับ

            พลตรี ดร.วีระ  พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา/ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กล่าวว่า เครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบหายใจ โดยวันนี้ได้ทำการส่งมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำไปช่วยเหลือรักษาพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลยะลาเพื่อรับการส่งมอบ และขออวยพรให้คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลยะลา มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษา สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

             จากนั้นคณะผู้แทนมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งมอบหนังสือธรรมะ จำนวน 348 ชุด/3,480 เล่ม แก่หน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปศึกษาหลักธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การต้อนรับ ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมสุข ในการส่งมอบสิ่งดีๆต่อกันในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า