คุมเข้ม ตลอดแนวแม่น้ำสุไหงโก-ลก ป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย

55

        พันโท ทวีรัตน์  เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 30 สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 30 เดินลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณท่าบ่อดิน บ้านตันหยงมะลิ ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก ตลอดริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เขตรอยต่ออำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและการลักลอบขนของผิดกฏหมายทุกประเภท ตลอดจนสกัดกั้นบุคคลที่อาจจะนำพาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) เข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ นอกจากนี้ยังจัดชุดจ้าหน้าที่เรือเร็วทหารแล่นลาดตระเวนทางน้ำ และล่องไปตลอดแนวยาวของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนไทย-มาเลเซียเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวันอีกด้วย

        สำหรับการดูแลพื้นที่แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  ขณะนี้ ทุกด่านตามแนวรอยต่อระหว่างไทย-มาเลเซียได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ โดยได้ดำเนินการวางกำลัง ซีนตามแนวชายแดนทั้งหมด พร้อมการเดินลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจตราแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองตามระบบหลุดเข้าไป และป้องกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายเข้าและออกนอกประเทศ

  1. ปทิตตา หนูสันทัด ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า