ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดีเข้าอาคาร – ที่พักกำลังพล ศอชต.สย.น.ธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,000.00)

23

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.