พิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

63

       วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่มูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง  หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย  ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสุขภาพ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายอิบรอฮีม หะ ผู้รับใบอนุญาตมูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง, คณะครู, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียน ร่วมกิจกรรม

       สำหรับการจัดอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ทางศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยชีวิต ประกอบการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator) ในระดับมาตรฐานสากลแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการนี้ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 เครื่องให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

        นางสาวนาบีลาร์  ยีสาแม็ง นักเรียนมูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้ามาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชนในวันนี้เพราะทำให้ตนเองและเพื่อนๆได้รับความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า