ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน กมส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. (ทน.4 เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (499,600.00)

36

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.