หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ในเขตเทศบาลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

92

        ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  มอบหมายให้ฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าร่วมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ “ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กำลังพล และทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ รวมทั้งสามารถบูรณาการขับเคลื่อน กำลังทุกภาคส่วนในการนำกำลังอาสาสมัครประจำพื้นที่ และกำลังภาคประชาชนมาปฏิบัติงานร่วมกับกำลังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเน้นย้ำความพร้อม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ รวมทั้งการเตรียมการป้องกัน และการเข้าที่เกิดเหตุ จนปิดสถานการณ์การซักซ้อม ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ตั้งสมมุติฐาน คนร้ายลอบวางระเบิดด้วยรถจักรยานยนต์บอมบ์ บริเวณหน้าตู้ ATM กรุงไทย เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย และเสียชีวิต จำนวน 1 ราย จากนั้นคนร้ายได้ลอบวางเพลิงบริเวณริมทางรถไฟ ทำให้กระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลปะลุรูไม่สามารถใช้งานได้  โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้

          ด้าน นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการ การขับเคลื่อนกำลังทุกภาคส่วน ตามแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ได้ทันท่วงที

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48