เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ยากลำบาก

89

     พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 อำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือน และติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของนายอิบรอเฮ็ง ตาเละ อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เนื่องจากครอบครัวของนาย  อิบรอเฮ็ง ตาเละ เป็นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องประสบภาวะยากลำบากที่ต้องเลี้ยงมีลูก 6 คน และภารยาตั้งครรภ์อีก 1 คน จึงได้ประสบกับปัญหาความยากจน และความยากลำบากกับการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะนายอิบรอเฮ็ง ตาเละ ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา และรับจ้างทั่วไป จึงทำให้ค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ต่อการดำรงชีพของครอบครัว ซึ่งทำให้ เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตาม เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือทันที เพราะ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนในระยะเบื้องต้น พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวแก่ครอบครัวผู้ที่มีความเดือนร้อนในพื้นที่ต่อไป

จากนั้น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังแก่ครอบครัวของนายต่วนฮูเซ็น ดอเลาะ ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว โดยมีสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 12 คน ได้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ไม่แน่นอน บางวันก็ไม่มีรายได้ ทำให้ครอบครัวไม่มีอาหารกิน ต้องอยู่ด้วยความลำบาก โดยเบื้องต้นเลขาธิการ ศอ.บต. เร่งหาอาชีพการทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ครอบครัวดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุข

     ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ประสานมายัง ศอ.บต. ให้รับทราบถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีหลายครอบครัว ประสบปัญหาความยากจน วันนี้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบาก การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมาติดตามหาทางออกในการช่วยเหลือในระยะยาวว่าควรทำอย่างไร แต่สุดช้ำมากกว่านั้นคือ ที่อยู่อาศัยของแต่ละครอบครัวที่ยังน่าเป็นห่วง จากการที่ได้เห็นตัวบ้านแล้ว เราจะต้องเร่งหาวิธีอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในบ้านให้เพียงพอกับจำนวนครอบครัวที่มีอยู่ และปัญหาอีกอย่างคือ ทุกครอบครัวไม่มีที่ดินทำกิน ดังนั้น วันนี้เร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออก โดยจะลองหาที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือป่าชุมชนที่ถูกกฎหมายอยู่ใกล้จากหมู่บ้าน สามารถไปทำมาหากินได้บ้าง และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ศอ.บต. อยากเห็นถึงการช่วยในระยะยาวว่าจะอยู่กันอย่างไร ดังนั้น คือหน้าที่ของเราที่ไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลังได้

     ทั้งนี้ ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ต่างได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญกับตนเองและครอบครัว การมาเยี่ยมในครั้งนี้ทำให้ทุกครอบครัวได้กำลังใจอย่างมาก ต่อการดำรงชีพในพื้นที่ต่อไปได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า