ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้าอาคาร 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (210,700.00)

28

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.