ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด IP (แบบ Fix IR) บริเวณลานจอดและโรงเก็บอากาศยานของ บทบ.อโณทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก (790,730.00)

40

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.