ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ชป.ร.21 รอ. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,500.00)

29

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.