ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,000.00)

41

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.