มทภ.4 พบปะวิทยุเครื่องแดง เครือข่ายสมาชิกเฝ้าระวังภาคประชาชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

60

     วันที่ 23 ส.ค.2563 เวลา 14.00 น ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 พบปะสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง “วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง” พร้อมมอบนโยบายการทำงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย โดยมีนาย นฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงเข้าตลอดจน ส่วนงานที่เกี่ยวเข้าร่วม กว่า 300 คน

     พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวกับสมาชิกเครือข่ายว่า สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ขณะนี้ ดีขึ้นตามลำดับ ทุกหน่วยงานได้บูรณาการดูแลพื้นที่ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มที่ ควบคู่กับการพูดคุยสันติสุข เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เพราะการใช้อาวุธไม่ก่อให้เกิดสันติสุข มีแต่ก่อให้เกิดความโกรธแค้น เกลียดชัง หาดใหญ่ ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ ดังนั้นต้องปลอดภัย การทำงานของสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคง จึงต้อง “นั่งติดที่ เป็นเวลา ตามองถนน” และอย่าประมาท ขอให้เชื่อมั่น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะทำหน้าที่รักษาความมั่นคง ดูแลพี่น้องประชาชน อย่างเต็มที่ นอกจากเรื่องความมั่นคงแล้ว สถานการณ์โรคโควิดที่กำลังแพร่ระบาดรอบ 2 ที่มาเลเซีย ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่อยากให้สมาชิกวิทยุเครื่องแดงช่วยเป็นหูเป็นตา โดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจลักลอบเข้ามา รวมถึงให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัย และช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนใส่ หลัง จากนี้ ก็จะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเสริมการทำงานต่อไป

 

     นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นประธานในพิธีส่ง-มอบตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ให้แก่ นางบงกช กาญจนแก้ว ประธานคนใหม่ ซึ่งพร้อมขานรับ สานต่อแนวนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน “วิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง” ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

     สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ก่อตั้งมากว่า 10 ปี เป็นเครือข่ายความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคง ภาคประชาชน ตลอดจน นักธุรกิจในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และการก่อความไม่สงบต่อชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า 700 คน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 12 โซน 13 พื้นที่ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาความมั่นคง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยความรวดเร็วและทันเวลา สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไป

  

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า