เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิด – ปะทะ นราธิวาสและปัตตานี

44

     วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 16.00 น. ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ส.ท.สุพจน์ เจริญสุข สังกัด ฉก.ทพ.42 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา และ อส.ทพ.ฐิติพงษ์ ยอดทอง สังกัด ฉก.ทพ.45 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำความห่วงใยจาก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ./ รอง.ผอ.รมน. ที่ได้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้มอบกระเช้า พร้อมเงินช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งกล่าวขอบคุณการทำงานอย่างเต็มความสามารถของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ที่ทำงานอย่างกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวเป็นกำลังสำคัญในการทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัย เพื่อพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ขอให้มีกำลังใจที่ดีในการทำหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า