หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพล เติมกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

138

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 4809 ณ บ้านตือระ หมู่ที่ 1 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

     ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชา เพิ่มความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม วัตถุต้องสงสัย และอาวุธประจำกายให้พร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน และไม่สร้างเงื่อนไขต่าง ๆในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า