พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในชุมชน อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

40

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และแสดงความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน อีกทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อความสงบสุขในชุมชน รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19, ไข้มาลาเรีย และไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า