กิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต

47

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย หมวดทหารพรานหญิงฯ และ กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)” ประจำปี 2563 เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย อีกทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตประมาณ 300 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า