ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.33 (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก (1,943,315.00)

28

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.