ทหารพราน 48 ร่วมกับ ชุดสันติสุข 403 เชื่อมสัมพันธ์ ปลูกฝังความรักชาติ พร้อมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

67

     ณ โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดบ้านยานิง (นูรุลฮูดา) หมู่ที่ 2 บ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4803 ร่วมกับ ชุดสันติสุขที่ 403 เข้าพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจ ร่วมเคารพธงชาติ  ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์เรื่อง “การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และวิธีการป้องกันยุงลาย”  เพื่อสร้างความรู้ และเป็นการป้องกันโรคดังกล่าวให้กับ ครู นักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างสถานศึกษาในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ทหาร โดยมี คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     สำหรับโรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2-7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง  ซึ่งเราสามารถป้องกันโรคไข้เลือดได้โดย นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ และภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์  เป็นต้น

     ทางด้านคณะครูและนักเรียน  ต่างรู้สึกดีใจ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่มาเยี่ยมเยียน และให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความรู้ และเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า