แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือหัวใจช่วยดูแล สร้างสันติสุขในพื้นที่ หลังคนร้ายถูกวิสามัญ 7 ราย เหตุปะทะกอลำ ปัตตานี

80

     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความเข้าใจ หลังเหตุปะทะบ้านกอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี คนร้ายถูกวิสามัญ 7 ราย ย้ำผู้นำท้องถิ่น คือหัวใจสำคัญที่จะร่วมกันสร้างสันติสุข ดูแลปกป้องพี่น้องประชาชน ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กว่า 500 คน

     พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์การเข้าพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คลี่คลาย วันนี้ตั้งใจมาพบกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจในการร่วมกันสร้างสันติสุข ดูแล ปกป้องพี่น้องประชาชน เพราะทุกคนเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลพื้นที่ การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้ความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดความสันติสุข การพูดคุยเพื่อสันติสุข ผ่านสภาสันติสุขตำบลเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงก่อเหตุ กระทำผิดกฎหมาย ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ ก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือให้ที่พักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วย ถ้ายังมีความเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่บ้านจะต้องมีการสอบสวน ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เพื่อดูแลพื้นที่ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาต้องขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีช่วยดูแลประชาชน ทั้งเรื่องโควิด เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบ การดูแลรักษาป่าไม้ รวมถึงปัญหายาเสพติด แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมี อีกส่วนน้อย 1-2 เปอร์เซ็นต์ที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสีย ซึ่งจะต้องมีการแก้ไข “เอาน้ำดีไล่น้ำเลวให้ได้” อยากให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้เกิดความมั่นใจ ไว้ใจ และเชื่อมั่น เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและสร้างสันติสุขให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะถ้าพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัย ความสันติสุขก็จะตามมา และหากพบเห็นสิ่งปกติ บุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่รับผิดชอบของตน ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร : 061-1732999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวทิ้งท้าย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า