ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาสำนักงานเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (375,800.00)

40

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.