ทหารพรานนาวิกโยธิน มอบผักสวนครัวและพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่

76

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านนากอ (มะดะกะอุทิศ) หมูที่ 6 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบผักสวนครัวจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 7 ได้ปลูกไว้แบบระบบไฮโดรโปนิกส์ ให้โรงเรียนได้นำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยเป็นผักปลอดสารพิษ โดยมี นายนริศ นิมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากอ เป็นผู้รับมอบ

       ต่อมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้ลงพื้นที่บ้านนากอ หมูที่ 6 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านของนายซอรี ตาโป เกษตรกรในพื้นที่ ที่ทำเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อมอบพันธุ์ปลานิล จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ซึ่งได้เพาะพันธุ์เอง ให้กับเกษตรกรเพื่อขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายอื่น ต่อไป

สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า