ทหารพราน 42 ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

34

       เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ หาดแฆแฆ หมู่ที่ 4 บ้านแฆแฆ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ นาย วิภาค  ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ, กรมประมงจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, ผู้นำท้องถิ่น, คณะครู, นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นาย ปรีชา  ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี

        สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ พร้อมเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 1,000,000 ตัว และพันธุ์เต่าทะเล (เต่าตนุ) จำนวน 89 ตัว บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงพระเจริญ    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า