ทหารพราน 33 ก่อสร้างบ้านตามโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน

35

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ลูกจ้างฯ เเละทีมช่างของชุมชน เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ นางรอมล๊ะ  สานา (ผู้ยากไร้) ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา จำนวน 50,000 บาท ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการเป็นหลังที่ 2  ณ  พื้นที่บ้านตะโล๊ะรีบู (บ้านบริวาร บ้านบาโงยีรา) หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

         สำหรับการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังนี้ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน  15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการส่งมอบบ้านหลังดังกล่าวในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นี้ โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในการมอบบ้านให้กับครอบครัว นางรอมล๊ะฯ และร่วมแสดงความยินดี ในพิธีขึ้นบ้านใหม่

หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน  ทหารพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า