ทหารพราน 46 บริการตัดผมฟรีเคลื่อนที่ (Army Barber Delivery)

39

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล บ้านลาเมาะใน หมูที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อออกให้บริการให้บริการตัดผมถึงที่บ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของผู้ปกครอง

      นอกจากนี้ยังสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)  พร้อมทั้งได้นำขนม และเครื่องดื่ม มาแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

       ทางด้านคณะครู ต่างรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ได้ออกให้บริการตัดผมฟรีถึงที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกด้วย

ทหารเป็นทุกอย่างให้กับประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า