ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500,000.00)

24

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.