ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.42 (เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (349,936.00)

83

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.