ทหารพราน 48 ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดมัสยิด อัลฟาละห์ จังหวัดนราธิวาส

89

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4806  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปรับปรุงพัฒนา ทำความสะอาดมัสยิด มัสยิดอัลฟาละห์ หมู่ที่ 6 บ้านบาโงสนิง ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นมัสยิดประจำหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยมี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอ ชุดคุ้มครองตำบลกาวะ กำลังพลจิตอาสา เเละลูกจ้างโครงการสร้างงานจ้างงานเร่งด่วนตำบลกาวะ ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ตัวเเทนประชาชนบ้านบาโงสนิงร่วมในครั้งนี้

          ทั้งนี้ มัสยิด เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม ซึ่งพี่น้องมุสลิมใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ละหมาด สอนหลักการศาสนาแก่สมาชิกในชุมชน แต่ละชุมชนอาจจะมีกิจกรรมที่ประกอบในมัสยิดเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญ ความสะอาดจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญ ในการประกอบศาสนกิจต่างๆ ของพี่น้องมุสลิม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า