เติมรัก สร้างรอยยิ้ม…ให้น้อง

41

        พี่ๆ ครูหมวกแดง ชุดทักษิณสัมพันธ์ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 4314 ร่วมกิจกรรมเสาธง ยามเช้า กับน้องๆโรงเรียนบ้านบางราพา ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เสริมสร้างความรัก เติมเต็มความสามัคคี เรียนรู้ผ่านการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้น้องๆ

    กิจกรรมหน้าเสาธง

  ธงชาตไทยมี 3 สี สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาวหมายถึงศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

  ล้างมือให้สะอาด ปราศจากโควิด-19  สร้างความสนุก เติมความสุขให้น้องๆ จาก…พี่ๆ

ยิ้มละไมชายแดนใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า