ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,400.00)

37

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.