ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอ่างอาบน้ำสุนัขทหารและอ่างเก็บน้ำสำหรับระบบ หัวฉีดน้ำ(สปริงเกอร์) ติดตั้งบนหลังคาโรงเรือนสุนัขทหาร ร้อย.สท.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (58,500.00)

63

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.