ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยงและห้องประชุม ศกบ.อโณทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (211,500.00)

38

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.