มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2563

73

      วันนี้ ( 4 ส.ค.62 เวลา 08.00 น. ) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2563 จำนวน 77 ทุน ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับบริษัทร่วมทุน ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

      โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่น้องๆ ว่า “ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความพากเพียรอุตสาหะเล่าเรียนของทุกๆ คน ที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกรับทุนในปีนี้ การมอบทุนการศึกษาในวันนี้ เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง ที่ช่วยสนับสนุนน้องๆ ให้มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี และประสบความสำเร็จในอนาคต มีการงานที่มั่งคงต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า