รายงานสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “เปิดเมืองยะลา ท่องเที่ยววิถีใหม่”

47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า