หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน “มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ยะลา”

89

        เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 เวลา 08.00 – 16.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลชุดช่าง จากกองร้อยทหารพรานที่ 4714 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ลูกจ้างฯ เเละประชาชน ร่วมดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ นางรอมล๊ะ สานา ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการเป็นหลังที่ ๒ ณ บ้านตะโล๊ะรีบู (บริวาร บ.บาโงยีรา) หมู่ ๑ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยทำการขึ้นโครงหลังคาและมุงกระเบื้อหลังคา ปัจจุบันดำเนินการไปเเล้ว ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์

        ทั้งนี้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งกัน” ถือเป็นโครงการที่สร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33