ปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวแม่น้ำโก-ลก ชายแดนไทย – มาเลเซีย

43

        พันเอก ธนพล นุ้ยสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ลงพื้นที่บ้านลีแยะ และ บ้านสระ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ริมแม่น้ำโก-ลก ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

        ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ได้กล่าวเน้นย้ำให้กำลังที่ปฏิบัติงาน ยังคงเข้มงวด สกัดกั้นการข้ามแดนแบบผิดกฎหมาย (ช่องทางธรรมชาติ) การขนของผิดกฎหมายและการขนของหนีภาษี (ภัยแทรกซ้อน) และการใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องกีดขวางลวดหีบเพลง เพื่อช่วยในการควบคุมดูแลพื้นที่ของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อีกด้วย

กองพันทหารราบเชิงรุกที่1

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า