ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (120,600.00)(2)

33

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.