พิธีมอบเมรุพร้อมศาลาคู่เมรุ “ศาลาอนุสรณ์หลวงปู่สังข์” จ.นครศรีธรรมราช

73

        วันนี้ ( 2 ส.ค.63 เวลา 09.30 น. )  พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบเมรุพร้อมศาลาคู่เมรุ “ศาลาอนุสรณ์หลวงปู่สังข์” และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอนตรอ ม. 3 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง กำลังพลในกองทัพภาคที่ 4 และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมชมการแสดงมโนราห์คาบครก คาบเรือซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคใต้อีกรูปแบบหนึ่ง

         สำหรับการก่อสร้างเมรุพร้อมศาลาคู่เมรุเพื่อเป็นอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ ได้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และศิษย์ยานุศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในพ่อท่านสังข์ รวมไปถึงแม่ทัพภาคที่ 4 และกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 4 ด้วยการจัดหารายได้จากการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้าง ตามกำลังและจิตศรัทธา เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีและถวายปัจจัยเพื่อจัดสร้างฌาปนสถาน มียอดทำบุญ 1,910,860 บาท และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีมีพุ่มกฐิน จากคณะต่างๆ ที่มีจิตศรัทธาทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมบุญกุศลเป็นจำนวนมาก โดยมียอดเงินทำบุญ 2,825,460 บาท รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,735,720 บาท โดยเริ่มการดำเนินการ

        ก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

       ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า